Verzuimkosten

Verzuimkosten

Een kleine rekensom bij burn-out op basis van gemiddelden:
Gemiddelde loonkosten: € 250,- per dag
22 werkdagen, dus € 5.500,- per maand
Gemiddeld 242 dagen verzuim bij burn-out, dus € 60.500,-

En dan hebben we het nog niet over het productieverlies van werknemers die met stress en onder hoge werkdruk werken